Relx Infinity 2 Device

ราคา 750 บาท

Relx Infinity 2 มีความสามารถในการปรับโหมดการสูบได้ทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกความเข้มของการสูบตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมีไฟโชว์ที่ตั้งอยู่ที่จอกลางเครื่องเพื่อเพิ่มความสะดวกและสไตล์ในการใช้งาน

เพิ่มเพื่อนบนไลน์
error: Content is protected !!