ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าในการช่วยเลิกบุหรี่

ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า ในการช่วยเลิกบุหรี่ การทบทวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและความปลอดภัยของการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเลิกได้อย่างถาวร

ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า ในการช่วยเลิกบุหรี่ การทบทวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและความปลอดภัยของการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเลิกได้อย่างถาวร บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในการช่วยผู้ที่สูบบุหรี่ในการลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ทั้งหมด ซึ่งมีผลิตละอองไอระเหยที่เกิดจากการให้ความร้อนกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ที่ต้องการหยุดสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ความเห็นแตกต่างกันอย่างมากในวงกว้าง เนื่องจากบางกลุ่มไม่เชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เกิดการโต้แย้งในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า ในการช่วยเลิกบุหรี่ การทบทวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและความปลอดภัยของการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเลิกได้อย่างถาวร

การทบทวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและความปลอดภัยของการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อช่วยผู้ที่สูบบุหรี่ในการลดหรือเลิกบุหรี่ในระยะยาว การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่น MEDLINE, Embase, และ PsycINFO ได้รวบรวมรายงานที่เกี่ยวข้องจนถึงเดือนมกราคม 2023

การคัดเลือกข้อมูล จำนวน 50 รายการ รวมทั้งจากการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมและการทดลองแบบ randomised cross‐over โดยผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับการสุ่มเป็น บุหรี่ไฟฟ้า หรือเงื่อนไขการควบคุม การศึกษาต้องมีการรายงานการงดสูบบุหรี่เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse events: AEs) หรือผลที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ผลการทบทวนพบว่าจากการรวบรวม 50 รายการที่สมบูรณ์ จำนวน 26 รายการเป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม และ 35 รายการทดลองแบบ randomised cross‐over มีผู้ที่สูบบุหรี่ได้รับการสุ่มตัวอย่างเป็น บุหรี่ไฟฟ้า หรือเงื่อนไขการควบคุม การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า มีความเสี่ยงต่ำในการเกิดอคติโดยรวม เมื่อเทียบกับการทดลองที่มีการควบคุม ส่วนการทดลองที่ไม่มีกลุ่มควบคุมมีความเสี่ยงสูงขึ้น และการศึกษาที่ไม่ชัดเจน

ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า ในการช่วยเลิกบุหรี่ การทบทวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและความปลอดภัยของการใช้ บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเลิกได้อย่างถาวร

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์รวมข้อมูลเน้นที่การงดการสูบบุหรี่หลังจากการติดตามอย่างน้อย 6 เดือน, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์, และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (serious adverse events: SAEs) พบว่า บุหรี่ไฟฟ้า มีผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในการช่วยให้ผู้ที่สูบบุหรี่ลดหรือเลิกบุหรี่ในระยะยาว

สรุปล่าสุดของการทบทวนวรรณกรรมนี้แสดงให้เห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้า มีศักยภาพที่จะช่วยลดหรือเลิกบุหรี่ในระยะยาว แม้ว่าความเห็นต่างกันอย่างมากในวงกว้าง การวิจัยนี้เตรียมเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดนโยบายและวิจัยที่จะเสนอภาพรวมที่มีหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับ บุหรี่ไฟฟ้า ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

มีหลักฐานทีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน มีอัตราการเลิกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินและเทียบกับการได้รับนิโคตินทดแทน 

หลักฐานการเปรียบเทียบการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินร่วมกับการดูแลตามปกติ/ไม่ได้รับการรักษา ยังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ แต่มีความเชื่อมั่นน้อยกว่า จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันขนาดของผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่ทันสมัย ช่วงความเชื่อมั่นมีความกว้าง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ AEs, SAEs และความปลอดภัยอื่น ๆ อุบัติการณ์โดยรวมของ SAE อยู่ในระดับต่ำในทุกกลุ่มของการศึกษา เราไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน แต่การติดตามผลที่ยาวนานที่สุดคือ 2 ปี และจำนวนการศึกษาโดยรวมมีจำนวนน้อย

อยากมีตัวช่วยเลิกบุหรี่ที่มีคุณภาพทางทีมงานเรามีบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์มานำเสนอ ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID: @313nxsxw

เพิ่มเพื่อนบนไลน์
error: Content is protected !!