วิธีป้องกันมะเร็งปอด

วิธีป้องกันมะเร็งปอด

วิธีป้องกันมะเร็งปอด อาการที่ส่งสัญญาณเตือนว่าเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้วิธีป้องกัน เพราะมะเร็งปอดเป็นโรคอันตราย ที่สามารถพรากชีวิตเราไปได้ วันนี้ Admin จะพาเพื่อนๆมารู้จักวิธีป้องกันที่ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปอด บทความนี้เราจะมาพูดถึง วิธีป้องกันมะเร็งปอด กันเลย

มะเร็งปอดมีกี่ชนิด 

มะเร็งปอดชนิดขนาดเซลล์เล็ก: ก็จะพบได้ประมาณ 10-25% ของมะเร็งปอดทั้งหมด ส่วนมากจะพบได้ที่ขั้วปอดมากกว่า จะมีความสามารถพิเศษอาจจะมีการสร้างสารเคมี เพื่อที่จะควบคุมระบบฮอร์โมนของร่างกายได้ 

ในที่นี้จะมีการแพร่กระจายที่ค่อนข้างเร็ว แล้วก่อตัวได้ค่อนข้างเร็ว การตอบสนองต่อการรักษา อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย มะเร็งปอดเซลล์เล็ก จะพบมากสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่มากกว่า อันนี้ก็มีหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม แล้วก็เรื่องของสภาวะแวดล้อมด้วย 

มะเร็งปอดชนิดขนาดเซลล์ไม่เล็ก: จะพบได้มากกว่าประมาณ 60-90% ทั้งหมดไม่ได้ แต่จะมีการดำเนินโรคอย่างช้าๆ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป การรักษาถ้าพบในระยะต้นๆ อาจจะทำให้การรักษาเนี่ยหายขาดได้

วิธีป้องกันมะเร็งปอด (2)

อาการของมะเร็งปอด

อาการของโรคมะเร็งปอดอาจแตกต่างไปตามประเภทของมะเร็งปอดและระยะของโรค อาการบางส่วนอาจไม่แสดงออกมาเลยในระยะแรกของโรค และบางครั้งอาจมีความคล้ายคลึงกับโรคอื่น ๆ ดังนั้น ข้อแนะนำที่ดีคือควรพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง แต่นี่คือบางอาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นมะเร็งปอด

ไอบ่อย: ไอเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่เป็นมะเร็งปอด อาจมีเสมอหรือเป็นไปเป็นมา ไออาจมาพร้อมกับเสมหะหรือเลือด.

หายใจเหนื่อยหอบ: ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดอาจมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจไม่สะดวก เนื่องจากเนื้อเยื่อมะเร็งที่กินพื้นที่ในปอดและกีดขวางการหายใจ.

เจ็บหน้าอก: อาจมีอาการเจ็บหน้าอก หรือความรู้สึกอึดอัดหรือเจ็บท้องท่ามกลาง เนื่องจากมะเร็งปอดที่เจริญเติบโตและกดบีบส่วนอื่นของร่างกาย.

เจ็บคอและเสมหะเป็นเลือด: บางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอ และเสมหะเลือดที่ออกมาจากปอด.

เหนื่อยง่าย: ผู้ที่มีมะเร็งปอดอาจมีอาการเจ็บหัวใจ รู้สึกเหนื่อยง่าย หรือมีอาการล้า.

น้ำหนักลดลง: การสูญเสียน้ำหนักโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนอาจเป็นอาการของมะเร็งปอด.

อาการทางเสียง: อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเสียงพูด หรือการผิดปกติในการทางเสียง.

อาการทางเดินอาหาร: บางครั้งมะเร็งปอดสามารถกระทบกับเส้นทางเดินอาหารและกลายเป็นอาการคล้ายๆ โรคกระเพาะอาหาร เช่น อาการคลำในท้อง แน่นในบริเวณท้อง หรือความอุดโปร่งในท้อง.

อาการเหล่านี้อาจแสดงออกได้ในระยะที่โรคมะเร็งปอดไปถึงระยะที่รุนแรงขึ้น การค้นพบโรคในระยะเริ่มต้นอาจมีความยากเนื่องจากอาการบางส่วนอาจไม่แสดงออกมาเลย หากคุณมีอาการที่น่าเป็นห่วง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่เหมาะสม

ใครบ้างอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

มะเร็งปอดสามารถเกิดขึ้นที่ผู้คนทุกเพศและอายุ แต่มีกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าเป็นดังนี้

สูบบุหรี่: การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดมากขึ้น

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม: การสัมผัสควันบุหรี่อย่างร่อนแร่และมลพิษอากาศอื่น ๆ เช่น มลพิษทางอากาศจากสถานีผลิตไฟฟ้า, การทำงานในสถานที่ที่มีฝุ่นละอองและมลพิษเคมี เป็นต้น

ประวัติครอบครัว: หากมีสมาชิกในครอบครัวที่เคยเป็นมะเร็งปอด โอกาสในการเป็นมะเร็งปอดจะเพิ่มขึ้น

สภาพแวดล้อมและอาชีพ: การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีสารพิษและมลพิษอากาศอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอด เช่น การทำงานในโรงงานเคมี, การทำงานในแหล่งต่อสู้กับฝุ่นละออง

พันธุกรรม: ความชอบเป็นมะเร็งอาจมีการส่งผ่านมาจากพันธุกรรมบางส่วน

ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามการป้องกันเพื่อลดโอกาสเป็นมะเร็งปอด แม้ว่าคุณอาจไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง การดูแลสุขภาพระบบทางเดินหายใจและการปฏิบัติตามการดูแลสุขภาพทั่วไปยังสิ่งสำคัญอย่างมาก

วิธีป้องกันมะเร็งปอด (3)

การป้องกันมะเร็งปอด

การป้องกันมะเร็งปอดเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากมะเร็งปอดเกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพปอด ดังนั้นนี่คือ 10 วิธีที่คุณสามารถทำเพื่อป้องกันมะเร็งปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลิกสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่หรือหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทน การสูบบุหรี่นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอด การเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ บุหรี่ไฟฟ้าก็ไปตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอยากเลิกบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลีกเลี่ยงควันบุหรี่: หากคุณไม่สูบบุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่ของผู้อื่นเพื่อลดการสัมผัสกับสารพิษที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งปอด

ควบคุมมลพิษในอากาศ: อยู่ในสถานที่ที่มีมลพิษในอากาศน้อยลง หรือสามารถใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดควันและฝุ่นละออง พยายามอยู่ในพื้นที่อากศบุริสุทธิ

ดูแลสุขภาพระบบทางเดินหายใจ: รักษาโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ เช่น โรคหืดและเรื้อรังทางเดินหายใจอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอด

ออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพปอด โดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยเสริมความแข็งแรงของระบบทางเดินหายใจ.

รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์: ควรรับประทานอาหารที่หลากหลายและเต็มที่สารอาหาร มีผลในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอด

ลดความเครียด: การควบคุมความเครียดและภาวะกังวลจะช่วยลดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกิดมะเร็งปอด

รักษาความสมดุลในร่างกาย: การรักษาความสมดุลของร่างกาย เช่น การนอนพักเพียงพอ รับประทานอาหารที่เหมาะสม และรักษาสุขภาพดี เป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันมะเร็งปอด.

ควบคุมการรับประทานแอลกอฮอล์: การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอด และยังทำให้คุณอยากสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ควรรับประทานแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม.

ตรวจสุขภาพปอดอย่างสม่ำเสมอ: การทำการตรวจสุขภาพปอดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้นและมีโอกาสในการรักษาได้เร็วขึ้น.

อยากมีตัวช่วยเลิกบุหรี่ที่มีคุณภาพทางทีมงานเรามีบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์มานำเสนอ ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID: @313nxsxw

เพิ่มเพื่อนบนไลน์
error: Content is protected !!